Browse Source

[skip ci] Updated translations via Crowdin

pull/20691/head
KN4CK3R 1 week ago
parent
commit
61aafb9c7d
  1. 112
      options/locale/locale_tr-TR.ini

112
options/locale/locale_tr-TR.ini

@ -1605,11 +1605,14 @@ pulls.merge_instruction_step2_desc=Gitea'daki değişiklikleri ve güncellemeler
pulls.auto_merge_button_when_succeed=(Denetlemeler başarılı olduğunda)
pulls.auto_merge_when_succeed=Tüm denetlemeler başarılı olduğundan otomatik olarak birleştir
pulls.auto_merge_newly_scheduled=Değişiklik İsteği tüm denetlemeler başarılı olduğunda birleştirilecek şekilde ayarlanmış.
pulls.auto_merge_has_pending_schedule=%[1]s, bu değişiklik isteğini tüm denetlemeler başarılı olduğunda %[2]s, otomatik olarak birleşecek şekilde ayarlamış.
pulls.auto_merge_cancel_schedule=Otomatik birleştirmeyi iptal et
pulls.auto_merge_not_scheduled=Bu değişiklik isteği için otomatik birleştirme zamanlanmamış.
pulls.auto_merge_canceled_schedule=Bu değişiklik isteği için otomatik birleştirme iptal edildi.
pulls.auto_merge_newly_scheduled_comment=`bu değişiklik isteği, tüm denetlemeler başarılı olduğunda %[1]s, otomatik olarak birleşecek şekilde ayarlandı`
pulls.auto_merge_canceled_schedule_comment=`bu değişiklik isteğinin, tüm denetlemeler başarılı olduğunda %[1]s, otomatik birleştirmesi iptal edildi`
pulls.delete.title=Bu değişiklik isteği silinsin mi?
pulls.delete.text=Bu değişiklik isteğini gerçekten silmek istiyor musunuz? (Bu işlem tüm içeriği kalıcı olarak silecektir. Arşivde tutma niyetiniz varsa silmek yerine kapatmayı düşünün)
@ -1806,6 +1809,7 @@ settings.tracker_issue_style.numeric=Sayısal
settings.tracker_issue_style.alphanumeric=Alfanumerik
settings.tracker_issue_style.regexp=Düzenli ifade
settings.tracker_issue_style.regexp_pattern=Düzenli İfade Kalıbı
settings.tracker_issue_style.regexp_pattern_desc=<code>{index}</code> yerine ilk eşleşen grup kullanılacaktır.
settings.tracker_url_format_desc=Kullanıcı adı, depo adı ve yayın dizini için <code>{user}</code>, <code>{repo}</code> ve <code>{index}</code> yer tutucularını kullanın.
settings.enable_timetracker=Zaman Takibini Etkinleştir
settings.allow_only_contributors_to_track_time=Sadece Katkıcılar İçin Zaman Takibine İzin Ver
@ -1817,10 +1821,18 @@ settings.pulls.allow_rebase_merge_commit=Açık birleştirme işlemeleri ile Yen
settings.pulls.allow_squash_commits=İşlemeleri Birleştirmek için Ezmeyi Etkinleştir
settings.pulls.allow_manual_merge=Dİ'yi elle birleştirilmiş olarak işaretlemeyi etkinleştir
settings.pulls.enable_autodetect_manual_merge=Kendiliğinden algılamalı elle birleştirmeyi etkinleştir (Not: Bazı özel durumlarda yanlış kararlar olabilir)
settings.pulls.allow_rebase_update=Değişiklik isteği dalının yeniden yapılandırmayla güncellenmesine izin ver
settings.pulls.default_delete_branch_after_merge=Varsayılan olarak birleştirmeden sonra değişiklik isteği dalını sil
settings.packages_desc=Depo Paket Kütüğünü Etkinleştir
settings.projects_desc=Depo Projelerini Etkinleştir
settings.admin_settings=Yönetici Ayarları
settings.admin_enable_health_check=Depo Sağlık Kontrollerini Etkinleştir (git fsck)
settings.admin_code_indexer=Kod Dizinleyici
settings.admin_stats_indexer=Kod İstatistiği Dizinleyici
settings.admin_indexer_commit_sha=Son Dizinlenen SHA
settings.admin_indexer_unindexed=Dizinlenmemiş
settings.reindex_button=Yeniden Dizinleme Kuyruğuna Ekle
settings.reindex_requested=Yeniden Dizinleme İstendi
settings.admin_enable_close_issues_via_commit_in_any_branch=Varsayılan olmayan bir dalda yapılan bir işlemeyle konuyu kapat
settings.danger_zone=Tehlike Alanı
settings.new_owner_has_same_repo=Yeni sahibin aynı isimde başka bir deposu var. Lütfen farklı bir isim seçin.
@ -1909,6 +1921,8 @@ settings.webhook.response=Cevaplar
settings.webhook.headers=Başlıklar
settings.webhook.payload=İçerik
settings.webhook.body=Gövde
settings.webhook.replay.description=Bu web kancasını tekrar çalıştır.
settings.webhook.delivery.success=Teslim kuyruğuna bir olay eklendi. Teslim geçmişinde görünmesi birkaç saniye alabilir.
settings.githooks_desc=Git İstemcileri Git'in kendisi tarafından desteklenmektedir. Özel işlemler ayarlamak için aşağıdaki istemci dosyalarını düzenleyebilirsiniz.
settings.githook_edit_desc=İstek aktif değilse örnek içerik sunulacaktır. İçeriği boş bırakmak, isteği devre dışı bırakmayı beraberinde getirecektir.
settings.githook_name=İstek İsmi
@ -1921,6 +1935,7 @@ settings.content_type=POST İçerik Türü
settings.secret=Gizli
settings.slack_username=Kullanıcı Adı
settings.slack_icon_url=Simge Bağlantısı
settings.slack_color=Renk
settings.discord_username=Kullanıcı adı
settings.discord_icon_url=Simge URL'si
settings.event_desc=Tetikleyici Açık:
@ -1981,6 +1996,7 @@ settings.hook_type=İstek Türü
settings.slack_token=Erişim Anahtarı
settings.slack_domain=Alan Adı
settings.slack_channel=Kanal
settings.add_web_hook_desc=<a target="_blank" rel="noreferrer" href="%s">%s</a> web kancasını deponuza ekleyin.
settings.web_hook_name_gitea=Gitea
settings.web_hook_name_gogs=Gogs
settings.web_hook_name_slack=Slack
@ -2527,6 +2543,18 @@ users.purge_help=Kullanıcıyı ve sahip olduğu herhangi bir depoyu, organizasy
users.still_own_packages=Kullanıcının bir veya daha fazla paketi var. Önce bu paketleri silin.
users.deletion_success=Kullanıcı hesabı silindi.
users.reset_2fa=2FD'yi sıfırla
users.list_status_filter.menu_text=Filtre
users.list_status_filter.reset=Sıfırla
users.list_status_filter.is_active=Etkin
users.list_status_filter.not_active=Etkin değil
users.list_status_filter.is_admin=Yönetici
users.list_status_filter.not_admin=Yönetici Değil
users.list_status_filter.is_restricted=Kısıtlanmış
users.list_status_filter.not_restricted=Kısıtlanmamış
users.list_status_filter.is_prohibit_login=Oturum Açmayı Önle
users.list_status_filter.not_prohibit_login=Oturum Açmaya İzin Ver
users.list_status_filter.is_2fa_enabled=2FA Etkin
users.list_status_filter.not_2fa_enabled=2FA Devre Dışı
emails.email_manage_panel=Kullanıcı E-posta Yönetimi
emails.primary=Birincil
@ -2559,6 +2587,16 @@ repos.forks=Çatallar
repos.issues=Konular
repos.size=Boyut
packages.package_manage_panel=Paket Yönetimi
packages.total_size=Toplam Boyut: %s
packages.owner=Sahibi
packages.creator=Oluşturan
packages.name=İsim
packages.version=Sürüm
packages.type=Tür
packages.repository=Depo
packages.size=Boyut
packages.published=Yayınlandı
defaulthooks=Varsayılan Web İstemcileri
defaulthooks.desc=Web İstemcileri, belirli Gitea olayları tetiklendiğinde otomatik olarak HTTP POST isteklerini sunucuya yapar. Burada tanımlanan Web İstemcileri varsayılandır ve tüm yeni depolara kopyalanır. <a target="_blank" rel="noopener" href="https://docs.gitea.io/en-us/webhooks/">web istemcileri kılavuzunda</a> daha fazla bilgi edinin.
@ -2602,9 +2640,13 @@ auths.filter=Kullanıcı Filtresi
auths.admin_filter=Yönetici Filtresi
auths.restricted_filter=Kısıtlı Süzgeç
auths.restricted_filter_helper=Hiçbir kullanıcıyı kısıtlı olarak ayarlamamak için boş bırakın. Yönetici Süzgeci ile eşleşmeyen tüm kullanıcıları kısıtlanmış olarak ayarlamak için yıldız işareti ('*') kullanın.
auths.verify_group_membership=LDAP'ta grup üyeliğini doğrula (atlamak için filtreyi boş bırakın)
auths.group_search_base=Grup Arama Tabanı DN
auths.group_attribute_list_users=Kullanıcı Listesi İçeren Grup Özelliği
auths.user_attribute_in_group=Grupta Listelenen Kullanıcı Özelliği
auths.map_group_to_team=LDAP gruplarını Organizasyon takımlarına eşle (atlamak için bu alanı boş bırakın)
auths.map_group_to_team_removal=Eğer kullanıcı ilişkili LDAP grubuna ait değilse, kullanıcıları eşleşmiş takımlardan çıkarın
auths.enable_ldap_groups=LDAP gruplarını etkinleştir
auths.ms_ad_sa=MS AD Arama Nitelikleri
auths.smtp_auth=SMTP Yetkilendirme Türü
auths.smtphost=SMTP Sunucusu
@ -2632,6 +2674,14 @@ auths.oauth2_emailURL=E-posta URL'si
auths.skip_local_two_fa=Yerel 2FA'yı atla
auths.skip_local_two_fa_helper=Bunu seçmediğinizde, 2FA ayarlamış olan yerel kullanıcıların, giriş yapabilmek için 2FA'yı yine de geçmeleri gerekiyor
auths.oauth2_tenant=Kiracı
auths.oauth2_scopes=Ek Kapsamlar
auths.oauth2_required_claim_name=Gerekli Talep İsmi
auths.oauth2_required_claim_name_helper=Bu ismi, bu kaynağa oturum açmayı bu isimdeki talebe sahip kullanıcıların girişiyle sınırlamak için ayarlayın
auths.oauth2_required_claim_value=Gerekli Talep Değeri
auths.oauth2_required_claim_value_helper=Bu değeri, bu kaynağa oturum açmayı bu isimdeki ve değerdeki talebe sahip kullanıcıların girişiyle sınırlamak için ayarlayın
auths.oauth2_group_claim_name=Talep ismi bu kaynak için grup isimlerini sağlıyor. (İsteğe bağlı)
auths.oauth2_admin_group=Yönetici kullanıcıları için Grup Talep değeri. (İsteğe bağlı, yukarıda talep ismine gerek duyar)
auths.oauth2_restricted_group=Kısıtlı kullanıcılar için Grup Talep değeri. (İsteğe bağlı, yukarıda talep ismine gerek duyar)
auths.enable_auto_register=Otomatik Kaydolmayı Etkinleştir
auths.sspi_auto_create_users=Kullanıcıları otomatik olarak oluştur
auths.sspi_auto_create_users_helper=SSPI kimlik doğrulama yönteminin ilk kez oturum açan kullanıcılar için otomatik olarak yeni hesaplar oluşturmasına izin ver
@ -2679,6 +2729,7 @@ config.app_ver=Gitea Sürümü
config.app_url=Gitea Taban URL'si
config.custom_conf=Yapılandırma Dosyası Yolu
config.custom_file_root_path=Özel Dosya Kök Yolu
config.domain=Sunucu Alan Adı
config.offline_mode=Yerel Kip
config.disable_router_log=Yönlendirici Log'larını Devre Dışı Bırak
config.run_user=Şu Kullanıcı Olarak Çalıştır
@ -2694,6 +2745,7 @@ config.reverse_auth_user=Tersine Yetkilendirme Kullanıcısı
config.ssh_config=SSH Yapılandırması
config.ssh_enabled=Aktif
config.ssh_start_builtin_server=Yerleşik Sunucuyu Kullan
config.ssh_domain=SSH Sunucusu Alan Adı
config.ssh_port=Bağlantı Noktası
config.ssh_listen_port=Port'u Dinle
config.ssh_root_path=Kök Yol
@ -2746,12 +2798,17 @@ config.skip_tls_verify=TLS Doğrulamasını Geç
config.mailer_config=Mailer Yapılandırması
config.mailer_enabled=Aktif
config.mailer_enable_helo=HELO'yu etkinleştir
config.mailer_name=İsim
config.mailer_protocol=Protokol
config.mailer_smtp_addr=SMTP Adresi
config.mailer_smtp_port=SMTP Portu
config.mailer_user=Kullanıcı
config.mailer_use_sendmail=Sendmail Kullan
config.mailer_sendmail_path=Sendmail Yolu
config.mailer_sendmail_args=Sendmail İçin İlave Değişkenler
config.mailer_sendmail_timeout=Sendmail Zaman Aşımı
config.mailer_use_dummy=Sahte
config.test_email_placeholder=E-posta (ör. test@example.com)
config.send_test_mail=Test E-postası Gönder
config.test_mail_failed='%s' adresine test e-postası gönderilemedi: %v
@ -2811,12 +2868,16 @@ monitor.next=Sonraki Zaman
monitor.previous=Önceki Zaman
monitor.execute_times=Çalıştırma
monitor.process=Çalışan Süreçler
monitor.stacktrace=Yığın izleme
monitor.goroutines=%d Gorutinleri
monitor.desc=Açıklama
monitor.start=Başlangıç Zamanı
monitor.execute_time=Çalıştırma Zamanı
monitor.last_execution_result=Sonuç
monitor.process.cancel=İşlemi iptal et
monitor.process.cancel_desc=Bir işlemi iptal etmek veri kaybına neden olabilir
monitor.process.cancel_notices=İptal et: <strong>%s</strong>?
monitor.process.children=Çocuklar
monitor.queues=Kuyruklar
monitor.queue=Kuyruk: %s
monitor.queue.name=İsim
@ -2824,6 +2885,7 @@ monitor.queue.type=Tür
monitor.queue.exemplar=Örnek Türü
monitor.queue.numberworkers=Çalışan Sayısı
monitor.queue.maxnumberworkers=En Fazla Çalışan Sayısı
monitor.queue.numberinqueue=Kuyruktaki Sayı
monitor.queue.review=Yapılandırmayı İncele
monitor.queue.review_add=Çalışanları İncele/Ekle
monitor.queue.configuration=Başlangıç Yapılandırması
@ -2843,6 +2905,12 @@ monitor.queue.pool.flush.title=Kuyruk Temizleme
monitor.queue.pool.flush.desc=Temizleme, kuyruk boş olduğunda veya zaman aşımına uğradığında sona erecek bir işçi ekler.
monitor.queue.pool.flush.submit=Temizleme İşçisi Ekle
monitor.queue.pool.flush.added=%[1]s için Temizleme İşçisi eklendi
monitor.queue.pool.pause.title=Kuyruğu Duraklat
monitor.queue.pool.pause.desc=Kuyruğun duraklatılması veriyi işlemesini önleyecektir
monitor.queue.pool.pause.submit=Kuyruğu Duraklat
monitor.queue.pool.resume.title=Kuyruğu Sürdür
monitor.queue.pool.resume.desc=Bu kuyruğun çalışmasını sürdür
monitor.queue.pool.resume.submit=Kuyruğu Sürdür
monitor.queue.settings.title=Havuz Ayarları
monitor.queue.settings.desc=Havuzlar, çalışan kuyruğunun engellenmesine yanıt olarak dinamik bir şekilde büyür. Bu değişiklikler mevcut çalışan gruplarını etkilemeyecektir.
@ -2906,8 +2974,16 @@ compare_branch=Karşılaştır
compare_commits=%d işlemeyi karşılaştır
compare_commits_general=İşlemeleri karşılaştır
mirror_sync_push=yansıdan <a href="%[1]s">%[4]s</a> deposundaki <a href="%[2]s">%[3]s</a> dalına işlemeleri eşitledi
mirror_sync_create=<a href="%[2]s">%[3]s</a> yeni referansını, <a href="%[1]s">%[4]s</a> olarak yansıdan eşledi
mirror_sync_delete=<a href="%[1]s">%[3]s</a> adresindeki <code>%[2]s</code> referansını eşitledi ve sildi
approve_pull_request=`<a href="%[1]s">%[3]s#%[2]s</a> değişiklik isteğini onayladı`
reject_pull_request=`<a href="%[1]s">%[3]s#%[2]s</a> için değişiklikler önerdi`
publish_release=`<a href="%[1]s">%[3]s</a> deposu için <a href="%[2]s"> "%[4]s" </a> sürümü yayınlandı`
review_dismissed=`<a href="%[1]s">%[3]s#%[2]s</a> için <b>%[4]s</b> yorumunu reddetti`
review_dismissed_reason=Sebep:
create_branch=<a href="%[1]s">%[4]s</a> deposunda <a href="%[2]s">%[3]s</a> dalını oluşturdu
starred_repo=<a href="%[1]s">%[2]s</a> deposuna yıldız bıraktı
watched_repo=<a href="%[1]s">%[2]s</a> deposunu izlemeye başladı
[tool]
ago=%s önce
@ -2968,10 +3044,15 @@ error.unit_not_allowed=Bu depo bölümüne erişme izniniz yok.
title=Paketler
desc=Depo paketlerini yönet.
empty=Henüz hiçbir paket yok.
empty.documentation=Paket kütüğü hakkında daha fazla bilgi için, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/packages/overview">belgeye</a> bakabilirsiniz.
empty.repo=Bir paket yüklediniz ama burada gösterilmiyor mu? <a href="%[1]s">Paket ayarları</a>na gidin ve bu depoya bağlantı verin.
filter.type=Tür
filter.type.all=Tümü
filter.no_result=Filtreniz herhangi bir sonuç döndürmedi.
filter.container.tagged=Etiketlenmiş
filter.container.untagged=Etiketlenmemiş
published_by=%[1]s, <a href="%[2]s">%[3]s</a> tarafından yayınlandı
published_by_in=%[1]s, <a href="%[2]s">%[3]s</a> tarafından <a href="%[4]s"><strong>%[5]s</strong></a> içerisinde yayınlanmış
installation=Kurulum
about=Bu paket hakkında
requirements=Gereksinimler
@ -2985,12 +3066,43 @@ assets=Varlıklar
versions=Sürümler
versions.on=açık
versions.view_all=Tümünü görüntüle
dependency.id=Kimlik
dependency.version=Sürüm
composer.registry=Bu kütüğü <code>~/.composer/config.json</code> dosyasında ayarlayın:
composer.install=Paketi Composer ile kurmak için, şu komutu çalıştırın:
composer.documentation=Composer kütüğü hakkında daha fazla bilgi için, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/packages/composer/">belgeye</a> bakabilirsiniz.
composer.dependencies=Bağımlılıklar
composer.dependencies.development=Geliştirme Bağımlılıkları
conan.details.repository=Depo
conan.registry=Bu kütüğü komut satırını kullanarak kurun:
conan.install=Conan ile paket kurmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:
conan.documentation=Conan kütüğü hakkında daha fazla bilgi için, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/packages/conan/">belgeye</a> bakabilirsiniz.
container.details.type=Görüntü Türü
container.details.platform=Platform
container.details.repository_site=Depo Sitesi
container.details.documentation_site=Belge Sitesi
container.pull=Görüntüyü komut satırını kullanarak çekin:
container.documentation=Taşıyıcı kütüğü hakkında daha fazla bilgi için, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/packages/container/">belgeye</a> bakabilirsiniz.
container.multi_arch=İşletim Sistemi / Mimari
container.layers=Görüntü Katmanları
container.labels=Etiketler
container.labels.key=Anahtar
container.labels.value=Değer
generic.download=Paketi komut satırında indirin:
generic.documentation=Genel kütük hakkında daha fazla bilgi için, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/packages/generic">belgeye</a> bakabilirsiniz.
helm.registry=Bu kütüğü komut satırını kullanarak kurun:
helm.install=Paketi kurmak için, aşağıdaki komutu çalıştırın:
helm.documentation=Helm kütüğü hakkında daha fazla bilgi için, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/packages/helm/">belgeye</a> bakabilirsiniz.
maven.registry=Bu kütüğü projenizdeki <code>pom.xml</code> dosyasında ayarlayın:
maven.install=Paketi kullanmak için aşağıdaki <code>dependencies</code> parçasını <code>pom.xml</code> dosyasınıza ekleyin:
maven.install2=Komut satırında çalıştırın:
maven.download=Bağımlılığı indirmek için, komut satırında çalıştırın:
maven.documentation=Maven kütüğü hakkında daha fazla bilgi için, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/packages/maven/">belgeye</a> bakabilirsiniz.
nuget.registry=Bu kütüğü komut satırını kullanarak kurun:
nuget.install=Paketi NuGet ile kurmak için, şu komutu çalıştırın:
nuget.documentation=NuGet kütüğü hakkında daha fazla bilgi için, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/packages/nuget/">belgeye</a> bakabilirsiniz.
nuget.dependency.framework=Hedef Çerçeve
npm.registry=Bu kütüğü projenizdeki <code>.npmrc</code> dosyasında ayarlayın:
npm.install=Paketi npm ile kurmak için, şu komutu çalıştırın:
npm.install2=veya paketi package.json dosyasına ekleyin:
npm.documentation=Npm kütüğü hakkında daha fazla bilgi için, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.gitea.io/en-us/packages/npm/">belgeye</a> bakabilirsiniz.

Loading…
Cancel
Save