Mirror of the official iwinfo project repository by OpenWrt https://git.openwrt.org/project/iwinfo
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
Johann Neuhauser 2faa20e5e9 iwinfo: add device id for Mikrotik R11e-5HacD miniPCIe card před 4 měsíci
api Sync with upstream nl80211.h před 4 roky
include Revert "iwinfo: add BSS load element to scan result" před 4 měsíci
COPYING Initial commit před 5 roky
Makefile Revert "build: compile with -ffunction-sections, -fdata-sections and LTO" před 2 roky
hardware.txt iwinfo: add device id for Mikrotik R11e-5HacD miniPCIe card před 2 měsíci
iwinfo_cli.c Revert "iwinfo: add BSS load element to scan result" před 4 měsíci
iwinfo_lib.c iwinfo: add missing HT modename for HT-None před 4 měsíci
iwinfo_lua.c Revert "iwinfo: add BSS load element to scan result" před 4 měsíci
iwinfo_madwifi.c iwinfo: add support for querying available HT modes před 5 roky
iwinfo_nl80211.c Revert "iwinfo: add BSS load element to scan result" před 4 měsíci
iwinfo_nl80211.h nl80211: fix code calculating average signal and rate před 2 roky
iwinfo_utils.c Revert "iwinfo: add BSS load element to scan result" před 4 měsíci
iwinfo_wext.c Fix -Wall -Wpedantic warnings před 5 roky
iwinfo_wext.h Initial commit před 5 roky
iwinfo_wext_scan.c wext_scan: fix possibly unterminated ifname string před 4 roky
iwinfo_wl.c wl: only invoke nvram executable if it exists před 2 roky