Mirror of the official iwinfo project repository by OpenWrt https://git.openwrt.org/project/iwinfo
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Johann Neuhauser 2faa20e5e9 iwinfo: add device id for Mikrotik R11e-5HacD miniPCIe card 4 miesięcy temu
api Sync with upstream nl80211.h 4 lat temu
include Revert "iwinfo: add BSS load element to scan result" 4 miesięcy temu
COPYING Initial commit 5 lat temu
Makefile Revert "build: compile with -ffunction-sections, -fdata-sections and LTO" 2 lat temu
hardware.txt iwinfo: add device id for Mikrotik R11e-5HacD miniPCIe card 2 miesięcy temu
iwinfo_cli.c Revert "iwinfo: add BSS load element to scan result" 4 miesięcy temu
iwinfo_lib.c iwinfo: add missing HT modename for HT-None 4 miesięcy temu
iwinfo_lua.c Revert "iwinfo: add BSS load element to scan result" 4 miesięcy temu
iwinfo_madwifi.c iwinfo: add support for querying available HT modes 5 lat temu
iwinfo_nl80211.c Revert "iwinfo: add BSS load element to scan result" 4 miesięcy temu
iwinfo_nl80211.h nl80211: fix code calculating average signal and rate 2 lat temu
iwinfo_utils.c Revert "iwinfo: add BSS load element to scan result" 4 miesięcy temu
iwinfo_wext.c Fix -Wall -Wpedantic warnings 5 lat temu
iwinfo_wext.h Initial commit 5 lat temu
iwinfo_wext_scan.c wext_scan: fix possibly unterminated ifname string 4 lat temu
iwinfo_wl.c wl: only invoke nvram executable if it exists 2 lat temu