Преглед на файлове

gitignore: ignore patches in OpenWrt root directory

This will have GIT ignore patches in root directory, as created
when using "git format-patch".

Signed-off-by: Adrian Schmutzler <freifunk@adrianschmutzler.de>
master
Adrian Schmutzler преди 5 месеца
родител
ревизия
2c54135598
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      .gitignore

+ 1
- 0
.gitignore Целия файл

@@ -16,6 +16,7 @@
/overlay
/package/feeds
/package/openwrt-packages
/*.patch
key-build*
*.orig
*.rej


Loading…
Отказ
Запис