Mirror of the official OpenWrt repository https://openwrt.org
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

8 wiersze
179 B

  1. # Copyright (C) 2006 OpenWrt.org
  2. #
  3. # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
  4. # See /LICENSE for more information.
  5. #
  6. world ${.TARGETS}:
  7. @gmake $@